Ngôn ngữ: 

(+84) 911 807 668 - (+84) 911 807 667

Search
Close this search box.

Công nghệ Năng lượng mới

Công nghệ Năng lượng mới

HYDROCO VÀ CÁC NGÀNH KHÁC

Trong tương lai, hydro sẽ là nguồn năng lượng sạch đóng một vai trò quan trọng trong cơ cấu năng lượng toàn cầu và là giải pháp không thể thiếu

CT SOLAR HOMES

CT Solar Homes cung cấp nhiều giải pháp khác nhau về khai thác năng lượng mặt trời cho hành trình phát triển xanh nhiều ngành công, nông nghiệp, giao thông

LNG STORAGE FACILITY

Theo Nghị quyết 55-NQ/TW ngày 11/02/2020, Việt Nam đặt mục tiêu có đủ năng lực nhập khẩu khoảng 8 tỷ m3 LNG vào năm 2030 và khoảng 15 tỷ m3