Ngôn ngữ: 

(+84) 911 807 668 - (+84) 911 807 667

Search
Close this search box.

HYDROCO VÀ CÁC NGÀNH KHÁC

Trong tương lai, hydro sẽ là nguồn năng lượng sạch đóng một vai trò quan trọng trong cơ cấu năng lượng toàn cầu và là giải pháp không thể thiếu trong chuyển dịch năng lượng và cắt giảm phát thải khí nhà kính. ​

Tập đoàn CT Group đã nắm bắt các cơ hội và chuẩn bị các bước đi nhằm tiếp cận sớm với xu hướng phát triển ngành công nghiệp hydro với sự hình thành của công ty HydroCo. Ngoài ra, CT Group cũng đang nghiên cứu các lĩnh vực năng lượng sạch khác như năng lượng gió, mặt trời, và các năng lượng mới khác.