Ngôn ngữ: 

(+84) 911 807 668 - (+84) 911 807 667

Search
Close this search box.

Lĩnh vực Truyền thống Phát triển bền vững

1. Đô thị Xanh thông minh

2. Phát triển hạ tầng giao thông – kỹ thuật – kinh tế – xã hội và logistics

3. Thực phẩm sạch, y tế

Công ty Metro Star, GSCT, Diyas và CT Land.

Lĩnh vực Phát triển Hạ tầng Giao thông, Kỹ thuật, Kinh tế, Xã hội và Logistic xanh ghi nhận nhiều điểm sáng, với các công ty thành viên: Logiinds, CT Trains, CT Freeway.

Với hơn 30 năm kinh nghiệm trong ngành bán lẻ ở Việt Nam với nhiều phân khúc thị trường khác nhau từ các siêu thị lớn dành.