Ngôn ngữ: 

(+84) 911 807 668 - (+84) 911 807 667

Search
Close this search box.

Công nghệ Năng lượng mới

1. LNG STORAGE FACILITY

Theo Nghị quyết 55-NQ/TW ngày 11/02/2020, Việt Nam đặt mục tiêu có đủ năng lực nhập khẩu khoảng 8 tỷ m3 LNG vào năm 2030 và khoảng 15 tỷ m3 LNG vào năm 2045.

2. CT SOLAR HOMES

CT Solar Homes không chỉ là một công ty lắp đặt pin mặt trời, mà chúng tôi là những người đang chung tay kiến tạo một thế giới xanh hơn, sử dụng năng lượng sạch để giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu.

3. HYDROCO VÀ CÁC NGÀNH KHÁC

 ​Tập đoàn CT Group đã nắm bắt các cơ hội và chuẩn bị các bước đi nhằm tiếp cận sớm với xu hướng phát triển ngành công nghiệp hydro với sự hình thành của công ty HydroCo. 

Ngoài ra, CT Group cũng đang nghiên cứu các lĩnh vực năng lượng sạch khác như năng lượng gió, mặt trời, và các năng lượng mới khác.

 

LNG STORAGE FACILITY

Theo Nghị quyết 55-NQ/TW ngày 11/02/2020, Việt Nam đặt mục tiêu có đủ năng lực nhập khẩu khoảng 8 tỷ m3 LNG vào năm 2030…

CT SOLAR HOMES

CT Solar Homes cung cấp nhiều giải pháp khác nhau về khai thác năng lượng mặt trời cho hành trình phát triển xanh nhiều ngành…

HYDROCO VÀ CÁC NGÀNH KHÁC

Trong tương lai, hydro sẽ là nguồn năng lượng sạch đóng một vai trò quan trọng trong cơ cấu năng lượng toàn cầu và là…