Ngôn ngữ: 

(+84) 911 807 668 - (+84) 911 807 667

Search
Close this search box.

LNG STORAGE FACILITY

Theo Nghị quyết 55-NQ/TW ngày 11/02/2020, Việt Nam đặt mục tiêu có đủ năng lực nhập khẩu khoảng 8 tỷ m3 LNG vào năm 2030 và khoảng 15 tỷ m3 LNG vào năm 2045.

Nghị quyết số 140/NQ-CP của Chính phủ cũng ban hành ngày 11/02/2020 khẳng định nhập khẩu LNG sẽ đạt khoảng 8 tỷ mét khối vào năm 2030 và khoảng 15 tỷ mét khối vào năm 2045. 

Quyết định số 3029/QD-BCT ngày 30 tháng 3 năm 2015 và Quyết định số 60/QD-BCT ngày 16 tháng 1 năm 2017 của Bộ Công Thương quy định một số kho cảng LNG được quy hoạch đến năm 2035, bao gồm: 

  1. Dự án cảng Hòn Khoai (tỉnh Cà Mau) 
  2. Dự án cảng Cát Hải (TP Hải Phòng) 
  3. Dự án cảng Mỹ Giang (Khánh Hòa) 
  4. Cảng LNG Đông Nam (dự kiến tại Tiền Giang) 
  5. Kho LNG Tây Nam – Giai đoạn 2 (tỉnh Cà Mau) 
  6. Kho cảng LNG nổi Thái Bình (FSRU) (tỉnh Thái Bình) 
  7. Cảng LNG phía Bắc (Hải Phòng)