Ngôn ngữ: 

(+84) 911 807 668 - (+84) 911 807 667

Search
Close this search box.

SÀN GIAO DỊCH TÍN CHỈ CARBON ASEAN – CCTPA

CCTPA cung cấp thông tin tư vấn đầy đủ cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ở Việt Nam về cách thức xây dựng dự án tín chỉ carbon, cách thức đăng ký, kiểm định, xác nhận cùng các cơ chế trao đổi, đền bù, vay tín dụng đối với các khoản tín dụng carbon và áp dụng thuế carbon trong khu vực và trên toàn cầu.

CCTPA thực hiện và đưa ra các giải pháp ứng dụng Blockchain và Crypto cho thị trường carbon, giúp các giao dịch được xác thực, bảo mật và minh bạch, tăng cường sự tin tưởng giữa các bên tham gia.

Tầm nhìn: Trở thành Sàn giao dịch tín chỉ Carbon mạnh nhất ASEAN 

Sứ mệnh: Thúc đẩy sự phát triển bền vững tại Việt Nam, các nước ASEAN và trên toàn cầu bằng cách xác nhận, đo lường và giám sát các dự án giảm khí thải và bảo vệ môi trường, đồng thời cung cấp các giải pháp cho các tổ chức và cá nhân để giảm thiểu tác động của họ đến môi trường và đóng góp vào việc giảm thiểu biến đổi khí hậu. 

Giá trị cốt lõi: 

Sáng tạo: CCTPA luôn tìm kiếm cách mới mẻ để giải quyết các vấn đề phức tạp liên quan đến biến đổi khí hậu và phát triển các giải pháp trên. 

Trách nhiệm: CCTPA cam kết đảm bảo tính trách nhiệm xã hội và môi trường trong mọi hoạt động của sàn. 

Tích hợp: CCTPA tin rằng sự hợp tác và tích hợp giữa các bên là chìa khóa cho sự thành công trong việc chống biến đổi khí hậu.

CCPTA cung cấp dịch vụ tư vấn chuyên về quản lý khí nhà kính và các hoạt động liên quan đến giảm lượng khí thải carbon trong một dự án hoặc tổ chức cụ thể. 

  1. Tính toán và đo lường khí thải carbon; 
  2. Tư vấn, hỗ trợ thủ tục cấp tín chỉ carbon tại cơ quan có thẩm quyền; 
  3. Phát triển chiến lược và biện pháp cụ thể để giảm lượng khí thải carbon; 
  4. Thực hiện giao dịch tín chỉ carbon; 
  5. Tư vấn quản lý rủi ro liên quan đến khí thải carbon, đảm bảo tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn liên quan. 
  6. Hợp tác liên doanh với các đối tác về dự án năng lượng sạch, dự án hấp thụ carbon
  7. Tư vấn hỗ trợ kết nối các chủ đầu tư với các quỹ tín dụng xanh, trái phiếu xanh,…

Xem thêm thông tin về CCTPA tại đây!