Ngôn ngữ: 

(+84) 911 807 668 - (+84) 911 807 667

Search
Close this search box.

REALCOIN

ĐỒNG TIỀN SỐ XANH ĐỘC NHẤT VÀ ĐƯỢC ĐẢM BẢO BẰNG TÀI SẢN LÀ CÁC DỰ ÁN XANH Ở CBD NHỮNG THÀNH PHÓ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Realcoin (RCT) là Đồng tiền số XANH có bản vị duy nhất, được bảo đảm bằng tài sản xanh ở những thành phố có nhiều tăng trưởng bền vững và bất biến trên nền tảng blockchain toàn cầu. Đồng thởi được kết hợp vơi tín chỉ carbon .

THẾ MẠNH

– Đầu tư an toàn nhất 

– Tính minh bạch 

– Toàn cầu, không biên giới 

– Nhanh chóng và tiện lợi 

– Tăng trưởng cao

ĐIỂM KHÁC BIỆT 

Realcoin sử dụng một loại smart contract mới tạo ra các mã thông báo được hỗ trợ bằng tài sản dưới dạng NFT bất biến. Tất cả các mã thông báo đại diện cho cùng một kích thước đơn vị, giống như các viên gạch. 

Có một quy trình gồm 3 bước đơn giản để tạo các mã thông báo tài sản bảo chứng này dựa trên công nghệ Blockchain.

– Digitisation: Phát hành token ghi nhận tài sản ở dạng chứng chỉ kỹ thuật số. Tài liệu ghi nhận tài sản này thể hiện quyền sở hữu toàn bộ tài sản. 

– Tokenisation: Mã hóa chứng chỉ bảo chứng thành NFT. “Master NFT” này đại diện cho toàn bộ nội dung, có mối quan hệ một đối một với mã 

– Fractionalisation: Chia nhỏ Master NFT bằng cách chuyển vào ví lưu ký, khóa làm tài sản bảo chứng và sau đó sử dụng smart contract để phát hành một số lượng lớn NFT nhỏ hơn. Chúng đại diện cho các phân số của Master NFT và đóng vai trò là đơn vị được mã hóa trong tài sản thực cụ thể.

 

sử dụng token

điểm khác biệt

Xem thêm thông tin về REALCOIN tại đây!