Ngôn ngữ: 

(+84) 911 807 668 - (+84) 911 807 667

Search
Close this search box.

NGUỒN GỐC, Ý NGHĨA CỦA NGÀY QUỐC TẾ GIA ĐÌNH

CT GROUP

Với mục đích nâng cao tầm quan trọng và thúc đẩy các quốc gia trên thế giới hoàn thiện các chính sách liên quan đến gia đình. Năm 1993, Liên Hợp Quốc đã ký quyết định lấy ngày 15/5 hàng năm là ngày kỷ niệm Quốc tế Gia đình.

Nguồn gốc lịch sử ngày Quốc tế Gia đình

Năm 1983, theo đề nghị của Ủy ban Phát triển Xã hội tại kỳ họp thứ 28, Hội đồng Kinh tế và Xã hội thông qua một nghị quyết (1984/23) về vai trò quan trọng của gia đình trong quá trình phát triển và đề cao việc hoàn thiện các chính sách liên quan đến gia đình.

Ngày 29/5/1985, trong nghị quyết 1985/29, Hội đồng Kinh tế và Xã hội đã trình văn kiện lên Đại hội đồng Liên hợp quốc xem xét một mục mang tên “Các gia đình trong quá trình phát triển” nhằm phục vụ cho quá trình phát triển nhận thức toàn cầu liên quan đến những vấn đề về gia đình.

Trong lần họp kế tiếp ngày 7/12/1987, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết số 42/134, trong đó kêu gọi tất cả các quốc gia trên thế giới đều phải đưa ra ý kiến về việc chọn một ngày kỷ niệm quốc tế về gia đình.

Vào năm 1993, trong nghị quyết 47/237, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã quyết định lấy ngày 15/5 hàng năm để kỷ niệm Ngày Quốc tế Gia đình nhằm mục đích nâng cao nhận thức của chúng ta về các vấn đề gia đình và thúc đẩy các quốc gia trong việc thực hiện các chính sách toàn diện về những vấn đề, sự kiện liên quan đến gia đình.

Đây là một cơ hội để đề cao và làm nổi bật tinh thần đoàn kết, tập hợp các gia đình vào chung một nỗ lực nhằm xây dựng tiêu chuẩn cuộc sống với chất lượng tốt hơn.

Ý nghĩa

Những mục tiêu trọng tâm được đề ra trong Chương trình nghị sự 2030 hướng đến sự phát triển bền vững bao gồm: Chấm dứt cuộc sống đói nghèo, phát triển nền kinh tế ngày càng thịnh vượng, phát triển xã hội và nâng cao phúc lợi cho toàn bộ người dân, bảo vệ môi trường. Trong đó, gia đình vẫn đóng một vai trò chủ chốt đối với đời sống xã hội.

Đặc biệt các chính sách lấy gia đình làm trọng tâm như việc đặt ra ngày Quốc tế Gia đình có thể đóng góp vào quá trình thực hiện hóa các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ, bổ trợ cho các mục tiêu xóa bỏ nghèo đói đồng thời đảm bảo sự khỏe mạnh và hạnh phúc cho từng thành viên đến từ mọi lứa tuổi, bảo đảm quyền lợi được học tập và hoàn thành mục tiêu bình đẳng giới.

Nguồn: Sưu tầm

TIN TỨC LIÊN QUAN