Ngôn ngữ: 

(+84) 911 807 668 - (+84) 911 807 667

Search
Close this search box.

 

Công nghệ Lượng tử – ANAM QUANTUM

ANAM QUANTUM

Ngành công nghiệp lượng tử sẽ thống trị tương lai với sự ra đời của mạng thông tin liên lạc lượng tử có khả năng bảo mật gần như tuyệt đối, các cảm biến lượng tử siêu nhạy và siêu chính xác, siêu máy tính lượng tử. Trí tuệ nhân tạo (AI) và Internet vạn vật (IoT) đều được hỗ trợ bởi công nghệ lượng tử (AI). Anam Quantum, một đơn vị do CT Group phát triển, nhằm nghiên cứu và sử dụng máy tính lượng tử. Mã hóa có thể trở nên bất khả xấm phạm bởi các máy tính lượng tử có sức mạnh tính toán mạnh mẽ. Tương lai của mã hóa lượng tử đang trở nên đầy hứa hẹn nhờ những tiến bộ trong nghiên cứu.