Ngôn ngữ: 

(+84) 911 807 668 - (+84) 911 807 667

Search
Close this search box.
1111_20240220033818257

NHÀ MÁY XỬ LÝ RÁC VÀ PHÁT ĐIỆN BẰNG CÔNG NGHỆ PLASMA

CT Group đầu tư vào nghiên cứu và phát triển “Nhà máy xử lý chất thải và phát điện bằng công nghệ plasma”, một công nghệ đang nhận được sự quan tâm toàn cầu.

Dự án này sử dụng công nghệ xử lý chất thải dựa trên nguyên tắc plasma, phân hủy triệt để chất thải hữu cơ và vô cơ mà không phát ra các chất gây hại vào môi trường.

22222222222222_20240220033933411