Công nghệ

CT Group mở tung cánh cửa bước vào kỷ nguyên mới của toàn Nhân loại bắt đầu từ cuộc cách mạng khoa học công nghệ lần thứ 4, đưa đội ngũ CBNV đi vào Quỹ đạo chính của thế giới cùng các công nghệ chính như FinTech, Blockchain, CellTech, FlyTech và PropTech đem lại những sản phẩm hoàn toàn mới cho Việt nam và thế giới như DIYAS – Do it youself alliances – nhà ở 4.0 cho người trẻ, các Siêu đô thị thông minh với công nghệ cao về sức khỏe, thiết bị bay cá nhân, chứng chỉ đầu tư Bất động sản kỹ thuật số realcoin v.v.