Bee Home - Thương hiệu căn hộ cho thuê giá ưu đãi

Bee Home là nhóm căn h dch v cho thuê giá r giành cho giáo viên, công nhân viên chc. Khu Bee Home Cng Hòa - 16 Nguyn Đc Thun, Q. Tân Bình (đi din Etown) vi t l thuê lp đy 100% ngay sau khi khánh thành vào tháng 08/2014, Bee Home tiếp tc trin khai chui 10 ngàn căn ti: Khu phc hp Tân Sơn, Q. Gò Vp, TP.HCM và Khu đô th Itown ti Bình Chánh và nhiu khu vc khác.

 

Mi d án, công trình đu là mt tác phm ngh thut mang đm du n sáng to và đc đáo ch  C.T Group. T s n lc sáng to không ngng C.T Group đang vươn lên v trí hàng đu trong ngành đu tư  ĐBS ti Vit Nam