Lĩnh vực kinh doanh
Số người đã truy cập : 2558495
Số người đang truy cập : 7
Lĩnh vực kinh doanh -> ATM
  • Chủ sở hữu dự án: C.T Phương Nam – Thành viên của Tập đoàn C.T Group
  • Địa điểm: 117, đường Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Diện tích xây dựng: 42.750 m2, bao gồm 4 tầng hầm
  • Khởi công: 03/2011
  • Hoàn thành: 12/2014
     1