Lĩnh vực kinh doanh
Số người đã truy cập : 2558486
Số người đang truy cập : 8
Lĩnh vực kinh doanh -> Đầu tư tài chính

Với bề dày 20 năm hình thành và phát triển, C.T Group là một trong những Tập đoàn đa ngành hàng đầu tại Việt Nam với 36 công ty thành viên, hoạt động trong các lĩnh vực: bất động sản, bán lẻ cao cấp, xây dựng, đầu tư tài chính, ẩm thực – giải trí, giáo dục – y tế, đồn điền – khai thác khoáng sản và du lịch sinh thái. Với quy mô đó, nhu cầu tập trung và điều phối các nguồn vốn của công ty là vấn đề cần thiết và công ty Kết Nối Tài Chính C.T ra đời sẽ là cánh tay đắc lực hỗ trợ C.T Group trong công tác nguồn vốn, đưa thương hiệu C.T Group vươn xa hơn nữa đến các vùng miền, quốc gia trên thế giới.

     1